Openbare expertmeeting Snel internet in Fryslân

In: Buitengebied, Kennisbank

Locatie: Provinciehuis, Leeuwarden, Tweebaksmarkt 52

Datum: 30 mrt 2016

ExpertmeetingOp woensdagavond 30 maart vindt in het Provinciehuis te Leeuwarden de expertmeeting Snel internet in Fryslân plaats. De bijeenkomst is openbaar en is aangevraagd door een zestal Statenfracties om meer inzicht te krijgen in het breedbandproject. Welke breedbandtechnieken zijn er? Wat zijn de juridische aspecten van de aanleg van snel internet? Hoe werkt het in de praktijk, wat lukt er (niet) en wat leren we daar van? Ook wordt gekeken naar de aanpak in andere provincies.

Doel van de meeting is om een helder beeld te krijgen over de stand van zaken van snel internet in Fryslân en helder te krijgen wat er nodig is om snel internet in met name witte gebieden te realiseren. Onder andere Pepijn Lavrijssen en Roelof de Boer van Breedband Friesland komen aan het woord. De heer Lavrijssen vertelt over nieuwe technieken als 4G en de consequenties van Big data en digitalisering. Projectleider Roelof de Boer vertelt over zijn ervaringen met de bewonersinitiatieven en waar de moeilijkheden liggen.

Ook een aantal glasvezelinitiatieven krijgen de mogelijkheid om hun ervaringen aan de kaak te stellen, zoals bijvoorbeeld Corien Lambregtse van Bartlehiem en Rob van der Meer van het startup project De Fjouwer Doarpen en Hidaard.

 

Openbare en interactieve expertmeeting Snel internet in Fryslân
Datum: woensdag 30 maart, 19.00 – 22.00 uur
Locatie: Provinciehuis, Leeuwarden, Tweebaksmarkt 52

 

 

 


OpGlas Scan
Klaar voor de toekomst met glasvezel? Doe NU de OpGlas Scan!